ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้าง เรื่อง จ้างเหมาซ่อมเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์ ยี่ห้อ ALCON เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐33-1208/0005/๒๕๕5 ID:56276 ติดตั้ง ณ OR พยาธิชั้น 5

19 กันยายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด