ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ(กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

03 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด