รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ แนบท้ายหนังสือนี้ โดยให้ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ส่งจำนวน 5 ชุด ให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

19 สิงหาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด