ประกาศแผนวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด ในรายการวัสดุแผ่นคลุมผิวปราศจากเชื้อเพื่อผ่าตัดชนิดมีไอโอดีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕x๓๕ เซนติเมตร

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

15 มกราคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด