ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในรายการ จ้างปรับปรุงวัสดุผิวพื้นห้องประชุมอาคาร 50 พรรษาฯ ชั้น 6 ตามแบบเลขที่ 058/58 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในรายการ จ้างปรับปรุงวัสดุผิวพื้นห้องประชุมอาคาร 50 พรรษาฯ ชั้น 6 ตามแบบเลขที่ 058/58 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์ 21 สิงหาคม 2560

 

 

16 สิงหาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด