ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง พร้อมถมดิน ด้วยวิธี

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง  พร้อมถมดิน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

15 สิงหาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด