หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร และขออนุมัติจากสภาการพยาบาล

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร และขออนุมัติจากสภาการพยาบาล กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ www.sunpasit.go.th เพื่อรับแจ้งการรับสมัครเข้าศึกษาอบรมฯ หลักสูตร ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-244973 ต่อ 1522 หรือ ID Line : koi789

07 กรกฎาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด