กำหนดการประชุมวิชาการ บริการโลหิตอย่างปลอดภัยทั้งผู้ให้ผู้รับ

Download กำหนดการประชุมวิชาการ บริการอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ 57

http://www.sunpasit.go.th/2014/blood/01.pdf

 

Download หนังสือเชิญประชุม

http://www.sunpasit.go.th/2014/blood/02.pdf

 

Download ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ-ใบตอบรับโครงการ

http://www.sunpasit.go.th/2014/blood/03.pdf

10 มิถุนายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด