กลุ่มงานสุขศึกษา จัดอบรมการให้การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ในบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเครือข่าย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558
กลุ่มงานสุขศึกษา จัดอบรมการให้การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง   ในบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเครือข่าย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม  2558  ณ  ห้องประชุม 3 ชั้น  6  อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด