พิธีรำลึกและปิดโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี
        วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิด โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ ที่ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid19 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง จึงได้ ปิดบริการ ลงในวันนี้        นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการ สั่งการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดอุบลราชธานีจึงให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม63 เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 93 วันมีผู้มาใช้บริการ เป็นผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีภาวะติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค 400 คน ผู้ป่วยนอก 800 ราย ผู้ป่วยใน 100 ราย ทุกราย ผลการตรวจ PCR เป็น ลบ ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 13 ราย ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน และด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลสนาม รวมไปถึงภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้คลี่คลายลง และกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือนนี้ ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ และธารน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงประชาชนจากทั่วประเทศที่ได้มอบให้แก่เราชาวบุคลากรทางการแพทย์ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด