สรพ.จัด Mini Concert "กำลังใจแด่นักรบเสื้อขาว เธอผู้ไม่แพ้"
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัด Mini Concert "กำลังใจแด่นักรบเสื้อขาว เธอผู้ไม่แพ้" เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้ร่วมกันต้านภัย COVID-19           อาจารย์วราภรณ์ สักกะโต  หัวหน้าสำนักส่งเสริมการพัฒนา  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA Thailand กล่าวว่า ทางสถาบันมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีมาตรฐานHA เป็นแนวทาง และในช่วงที่ผ่านมา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาง สรพ.ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวทางสำหรับสถานพยาบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐานการควบคุมโรค รวมถึงการดูแลผู้ให้บริการให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครในชุมชนทุกคน ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ต่อสู้ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี สรพ.จึงได้จัด Mini Concert "กำลังใจแด่นักรบเสื้อขาว เธอผู้ไม่แพ้" เพื่อสร้างขวัญและมอบกำลังใจให้กับทุกท่านในครั้งนี้        ด้าน "คุณหมอนักร้อง" นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง  นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับเชิญจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ให้เป็นวิทยากรในการจัด Mini Concert "กำลังใจแด่นักรบเสื้อขาว เธอผู้ไม่แพ้" ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.-14.30 น. โดยเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ทางช่อง  HA THAILAND FANPAGE ซึ่งในครั้งนี้ ขอส่งมอบกำลังใจให้กับนักรบเสื้อขาว และอาสาสมัครทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมโรคของรัฐบาล ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางการแพทย์ อย่างเข้มแข็ง เสียสละ ทุ่มเท เพื่อต่อสู้ ยับยั้งโควิด-19          ขอขอบคุณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯทุกคน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Mini Concert ครั้งนี้ และขอขอบคุณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) HA THAILAND ที่ให้เกียรติ "หมอนักร้อง" ของเรา เป็นวิทยากรเพื่อมอบความสุขและกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด