“ ความรู้ คู่คุณธรรม นำพาสู่อนาคต ” กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2558 ณ มณฑลทหารบก ที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด