วันการได้ยินโลก"World Hearing Day" 2020
วันที่ 3 มีนาคม 2563 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก จัดกิจกรรมวันการได้ยินโลก"World Hearing Day" 2020 ภายใต้หัวข้อ "การได้ยินคือชีวิต ;ไปให้สุด อย่าหยุดที่ไม่ได้ยิน (Hearing for life ; Don't let hearing loss limit you) เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันและรักษาโรคการสูญเสียการได้ยิน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด