ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมหน่วยตรวจคลินิกมลพิษ
              วันที่ 24 มกราคม 2563 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และคณะ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาเพื่อเยี่ยมหน่วยตรวจคลินิกมลพิษ โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นเขตพื้นที่ที่เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2563 กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้ตั้งคลินิกมลพิษอย่างน้อย 1 แห่ง โดยใช้มาตรฐานของกรมการแพทย์ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลตามตัวแปร ICD 10 ที่กำหนดเข้าสู่ระบบ Helth Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขทุกสัปดาห์ โดยคลินิกดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด