พิธีเปิดศูนย์สุขภาพ SPS Checkup Center & Smart Clinic
        วันที่ 20 พ.ย.62 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ SPS Check Up Center & Smart Clinic ศูนย์ตรวจสุขภาพอย่างครบวงจร โดยเน้นในเรื่องของการดูแลตรวจสุขภาพตามหลักวิชาการและคัดกรองเชิงรุกพร้อมทั้งดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ใช่เพียงแค่การตรวจค้นหาโรคแล้วสิ้นสุดกระบวนการ แต่เน้นการดูแลแบบต่อเนื่องด้วย โดยในช่วงแรกจะเน้นในกลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหน่วยบริการที่ดูแลชัดเจน เช่น ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นทางเลือกเสริมให้ประชาชนที่มีความสามารถ   ในการดูแลสุขภาพและมีงบประมาณที่จะตรวจค้นหาโรคตนเองซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร ผู้ป่วยนอก ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด