รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม "ออมบุญเดือนเกิด"ประจำเดือนตุลาคม 2562
     วันที่ 17 ตุลาคม 2562  คณะกรรมการบริหารความสุขความผูกพัน (Clusters ที่ 2) คือพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล “ซื่อสัตย์ สามัคคี  มีน้ำใจ”  พร้อมด้วยจิตอาสาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จัดกิจกรรมออมบุญเดือนเกิดประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยให้บริการ แจกอาหาร นม ขนม น้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ที่มารอรับบริการที่ห้องตรวจศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด