โครงการรวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม“เพื่อครอบครัวสรรพสิทธิ์”
วันที่ 19 กันยายน 2562นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบเงินจาก โครงการรวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม“เพื่อครอบครัวสรรพสิทธิ์” จำนวน 266,860 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลกร ตามอัตลักษณ์โรงพยาบาล นำโดยแพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ และคณะกรรมการบริหารความสุขความผูกพันในองค์กร โดยนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ/ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด