ขนย้ายและปูตัวหนอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
              วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นางสาวศศิธร ชำนาญผล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเภสัชกรดนุภพ ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายในและประเมินผล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขนย้ายและปูตัวหนอน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นปรับภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลังความสามัคคีในบุคลากรทุกหน่วยงานและทุกระดับ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากจิตอาสา หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ อาคารอายุรกรรมและอาคารExcellence Center ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด