รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
       วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ตามมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อปลูกฝั่งอุดมการณ์เพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ / ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด