รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมออมบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2562
           วันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ Clusters   ที่ 2 คือพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ” พร้อมด้วยจิตอาสาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จัดกิจกรรมออมบุญเดือนเกิดประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยให้บริการ อาหาร นม ขนม    น้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยของโรงพยาบาล ที่มารอรับบริการที่ห้องตรวจทันตกรรม ห้องตรวจ               หู คอ จมูก ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด