ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2561
         วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 11  ประจำปี 2561 และให้โอวาท พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 11  ประจำปี 2561 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล      สรรพสิทธิประสงค์ โดยนายแพทย์เกริก สุวรรณกาฬ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาได้กล่าวแสดงความยินดี จากนั้นได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน           จากแพทย์จบใหม่      จนวัยเกษียณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่สู่น้องโดยมี นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ อดีตผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก แพทย์หญิงจินตนา ซ้อนศรี นายแพทย์ชำนาญการ (รุ่น2) แพทย์หญิงปราณปริยา พาดี นายแพทย์ปฏิบัติการ(รุ่น9) ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ“การทำงานในโรงพยาบาลชุมชนอย่างไรให้มีความสุข”                     โดย นายแพทย์กิตติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ               เป็นวิทยากรบรรยายมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก            จากนั้น เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมลายทอง นายแพทย์มนต์ชัย               วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงสังสรรค์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น                   ความสนุกสนาน จาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนผู้ร่วมงาน ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง/ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด