รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 10
วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 10 ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นและระดับกลางให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวศศิธร ชำนาญผล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ / ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด