รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทันตกรรม นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี          รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ             ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก     กรมส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 15 คน          ในโอกาสเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานการเรียกเก็บและ      การให้บริการสุขภาพชาวต่างชาติ  ของศูนย์บริการสุขภาพ ชาวต่างชาติรพ.สรรพสิทธิประสงค์ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด