รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี“เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”
นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ข่าว /  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / บุญญฤทธิ์ สิงเรือง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด