รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการลดอุบัติการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/เลื่อนหลุดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ปีงบประมาณ 2561
นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการลดอุบัติการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/เลื่อนหลุดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพยาบาล  ให้สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อลดอุบัติการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/เลื่อนหลุด ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด