รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมชี้แจงดำเนินงานพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
          วันนี้(7 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงดำเนินงานพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพซึ่งจัดโดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติโรงเรียนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย สุขภาพดี และเก่ง ดี มีสุข อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนประเมินรับรองคงสภาพเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลฯ ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ครูอนามัยสายชั้น จากสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี                                                                 ข่าว / ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด