รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ลงนามความร่วมมือโครงการต่อลมหายใจไร้พรมแดน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือกับแผนกสาธารณสุข แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สปป.ลาว            ในการส่งต่อผู้ป่วยรายแรกในโครงการต่อลมหายใจไร้พรมแดน กลับบ้านพร้อมเครื่องช่วยหายใจ  โดยมี      ดร.คิดแสวง....................... รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงจำปาสัก และคณะแพทย์ พยาบาล ของไทย-ลาว ร่วมพิธีดังกล่าว จากนั้น นพ.เพียรศักดิ์  แซ่หว่อง หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาล  สรรพสิทธิประสงค์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี, เด็กหญิงลินลี่ คูณทวีไชและมารดา ออกเดินทางผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่านสากลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร และด่านสากล    วังเต่า แขวงจำปาสัก เพื่อส่งลินลี่กลับบ้านพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ณ บ้านเลขที่ 4 บ้านโนนแดงใต้ เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เพื่อให้อยู่ในความดูแลของครอบครัวและชุมชน ต่อไป เด็กหญิงลินลี่  คูณทวีไช  อายุ 5 ปี 5 เดือน เป็นบุตรหญิงคนที่สองของ นายสักและนางบุน คูณทวีไช : อาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน ราษฎร์บ้านโนนแดงใต้ (หน่วยที่ 04) เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลินลี่  เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ที่หอผู้ป่วย PICU 2 ด้วยโรคไข้สมองอักเสบ มีอาการชักเกร็ง หลังพ้นภาวะวิกฤต สมองได้รับความเสียหาย กล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง และระบบหายใจล้มเหลว จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา  ต่อมา ลินลี่ ได้รับเครื่องช่วยหายใจ (Home Ventilator) จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคผ่านทางรายการ “สนามข่าว” สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7  ซึ่งได้ออกอากาศข่าวของลินลี่ เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ข่าว /ภาพ ทีมสหวิชาชีพ Home Ventilator        

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด