รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุม“โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภทในโรคเรื้อรังทางกายเครือข่ายจิตเวชในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”
                    นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภทในโรคเรื้อรังทางกายเครือข่ายจิตเวชในเขตจังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานจิตเวช เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาการในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภทในโรคเรื้อรังทางกาย ผู้ป่วยติดสุรา สารเสพติดที่ปัจจุบันมีมากขึ้น รวมทั้งวิธีการผูกมัดผู้ป่วยที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพให้แก่พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข  ซึ่งเป็นเครือข่ายงานจิตเวชในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม อีกทั้งเป็นการทำงานเครือข่ายเชื่อมโยงกัน  ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีชีวิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนพัฒนาระบบการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคทางจิตเวชในเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานีด้วย  โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ จิตแพทย์ และพยาบาล ของ รพ.สรรพสิทธิประสงค์  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย จากโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ภาพข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา  ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด