รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ติดเชื้อวัณโรคร่วม
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมวิชาการตรวจวินิจฉัย ติดตาม และรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ติดเชื้อวัณโรคร่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยได้รับความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพิ่มพูนสมรรถนะในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSที่มีการติดเชื้อวัณโรคร่วม นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีในเครือข่ายซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพขบวนการรักาษดูแลผู้ป่วยทั้งร่ายการและจิตใจ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประมาณ 100 คน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ  ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด