รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบถ้วยรางวัลแข่งขันฟุตบอล 7 คน สรรพสิทธิคัพ ปี 2561
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอาง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนสรรพสิทธิคัพ ปี2561 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  11 มีนาคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561     ณ    สนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลนครอุบลราชธานี (สนามฟุตบอลบ้านดู่) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาลให้ดีขึ้น โดยการออกกำลังกายโดยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและมีความสามัคคี และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นตัวเชื่อม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ในด้านการสร้างเสริมคุณภาพ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ข่าว /สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ/ กมลชัย ม่วงคู

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด