รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลก ปีที่ 9 ครั้งที่ 75
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันตับอักเสบโลก ปีที่ 9 ครั้งที่ 75 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันตับอักเสบโลก มูลนิธิรักษ์ตับและโรงพยาบาลทุกจังหวัดในภาคอีสานซึ่งเป็นเครือข่ายของการทำกิจกรรมวันตับอักเสบโลกทุกปี การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน การดูแลรักษา และการดูแลสุขภาพตับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 300 คน   โดยกิจกรรมภายในงานจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เจาะเลือดเพื่อตรวจไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ตรวจการทำงานของตับ ตรวจความยืดหยุ่นของตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน เครื่องอัลตร้าซาวด์และรับฟังการบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับทุกสาขาตลอดจน พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561   ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด