รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561
นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561 ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมและวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10  จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายประวิทย์ อารีย์  นายช่างเทคนิคชำนาญงานพร้อมคณะ เพื่อเตรียมรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่โรงพยาบาลเป้าหมาย จำนวน 38 แห่ง  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร Excellence center ชั้น 11  ข่าว / ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด