รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โดยกลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพเบาหวาน จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้นตลอดจนสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น เมื่อวันที่ 21มีนาคม2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / เสถียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด