ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 10
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่10ประจำปีการศึกษา2560โดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งนักศึกษาแพทย์ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาได้มีความพร้อมที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาให้เป็นบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไปโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯได้ให้โอวาทใจความตอนหนึ่งว่า“การใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องเรียนรู้ปัจจัยแรกได้แก่การรักษาเวลาเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดประเมินศักยภาพของตนเองและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานซึ่งแม้ต้องทำงานอย่างหนักก็จำเป็นต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะการทำงานให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่มอบหมายได้นั้นถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้นที่ผู้บังคับบัญชาของเราจะได้เห็นว่าเรามีความรู้มีความสามารถ เรามีศักยภาพพอที่จะทำงานใหญ่ๆ ไปกว่านั้นได้อีกมาก ฉะนั้นเรื่องของเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากเราไม่สามารถรักษาเวลาที่เราได้รับมอบหมายได้เชื่อว่าเรื่องอื่นก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงได้เช่นกัน ปัจจัยที่2ก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้  การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเพียง 6  ปีไม่ได้บ่งบอกว่าเราสำเร็จในทุกๆเรื่องแต่เราต้องใช้โอกาสและเวลาที่เรามีอยู่ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และขวนขวายพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเมื่อนั้นความสำเร็จก็จะตามมาแน่นอน” และเวลา 18.00 น.นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงสังสรรค์  “Extern Night” บุพเพสันนิวาส นำเรามาพบกัน ณ โรงแรมลายทอง เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และรุ่นพี่รุ่นน้องตลอดจนเพื่อนนักศึกษาทุกคนข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณภาพ / ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด