ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะแพทย์พยาบาลจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาท คณะแพทย์พยาบาลจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาอบรมหลักสูตรระยะสั้น          การดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ Homeventilator ตามโครงการพาคนรักกลับบ้านเกิด โดยมีนายแพทย์เพียรศักดิ์     แซ่หว่อง กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก พร้อมทีมสหวิชาชีพ Homeventilator เป็นวิทยากร  ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561  ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเพิ่มทักษะประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการผู้ป่วยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / เสถียรพงษ์ มณีขาว,อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด