กลุ่มงานสุขศึกษาและสหวิชาชีพ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก ปี 2560 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “อ้วนกลม ระทมไต” โดยได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
กลุ่มงานสุขศึกษาและสหวิชาชีพ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก ปี 2560 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “อ้วนกลม ระทมไต” โดยได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องยา 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด