โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบใบประกาศ ผ่านเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2559 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีตัวแทนจากกลุ่มงานสุขศึกษาและหัวหน้างานซ่อมบำรุงเป็นตัวแทนโรงพยาบาลรับมอบใบประกาศ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบใบประกาศ ผ่านเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2559 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีตัวแทนจากกลุ่มงานสุขศึกษาและหัวหน้างานซ่อมบำรุงเป็นตัวแทนโรงพยาบาลรับมอบใบประกาศ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 10ปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด