โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รณรงค์ ประชาชน อายุ35ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยง ณ บริเวณพลับพลา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รณรงค์ ประชาชน อายุ35ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ณ บริเวณพลับพลา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 โดยมีกลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มการพยาบาล ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด