ศูนย์องค์รวม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานการพยาบาล มูลนิธิฟ้าใส ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจหาเชื้อ HIV บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้องยา4 วันที่1 ก.ค.2559 "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หยุดเอดส์ได้"
ศูนย์องค์รวม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานการพยาบาล มูลนิธิฟ้าใส ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจหาเชื้อ HIV บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้องยา4 วันที่1 ก.ค.2559 "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หยุดเอดส์ได้"

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด