กลุ่มงานสุขศึกษา ดำเนินการติดตามประเมิน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3เดือนหลังทำกิจกรรมรณรงค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร50พรรษา
กลุ่มงานสุขศึกษา ดำเนินการติดตามประเมิน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3เดือนหลังทำกิจกรรมรณรงค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร50พรรษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด