กลุ่มงานสุขศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2560 วันที่ 26 มิ.ย. 2559
กลุ่มงานสุขศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ภายใต้แผนปฏิบัติการ  ปี พ.ศ.2560 วันที่ 26 มิ.ย. 2559  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด