กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมด้วย ,กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,ฝ่ายโภชนาการ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.สำโรง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่มาขายใน โรงพยาบาล ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ออกตรวจประเมินเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บ้านน้ำคำแดง อ.ม่วงสามสิ
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมด้วย ,กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,ฝ่ายโภชนาการ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.สำโรง  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่มาขายใน โรงพยาบาล ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ออกตรวจประเมินเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บ้านน้ำคำแดง อ.ม่วงสามสิบ วันที่ 14-29  มิถุนายน  2559  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด