กลุ่มงานสุขศึกษา รณรงค์ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทำความสะอาดห้องส้วมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้จะต้องงดการใช้สารเคมีในการล้างทำความสะอาดห้องส้วม ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ รณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันทำค
กลุ่มงานสุขศึกษา รณรงค์ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทำความสะอาดห้องส้วมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้จะต้องงดการใช้สารเคมีในการล้างทำความสะอาดห้องส้วม ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ รณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดห้องส้วม วันที่ 1 เมษายน 2559

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด