กิจกรรมวันเบาหวานโลก “กิน อยู่ เป็น” รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้มาใช้บริการที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 พ.ย. 2558

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด