กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงาน

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงาน "วัยเก๋า ปี4 เฮามาม่วนนำกัน" ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น G ระหว่างวันที่ 20-28 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ แก่ผู้มาร่วมงานดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการดังกล่าวเป็นอย่างมาก

เอกสารแนบ