ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่27-28 สิงหาคม 2559 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพประจำปี 2560" ณ ห้องประชุมจิตสปา3 โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท

เอกสารแนบ