ประชุมผ่าน VDO Conference กระทรวง ที่ สสจ.อุบลฯ
ประชุมผ่าน VDO Conference กระทรวง ที่ สสจ.อุบลฯ