...

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ข้อมูลด้านสุขภาพ

ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย

3. กรรมพันธุ์มีญาติสายตรง(พ่อ แม่ พี่น้องท้องเดียวกัน) เป็นโรคต่อไปนี้

ไม่มี
เบาหวาน
โรคหัวใจหรืออัมพาต
กระดูกพรุน
มะเร็ง
โรคอื่นที่ร้ายแรง

4. ท่านมีอาการผิดปกติต่อไปนี้หรือไม่

ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

5. ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

6. สำหรับสตรี

ไม่เคยเลย
จำไม่ได้ แต่มากกว่า 5 ปี
เคย
ไม่เคยเลย
เคยทุกเดือน
เคย แต่ไม่สม่ำเสมอ
เคยทำ Mammogram ล่าสุด
ปกติ
ผิดปกติ