ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
24    2566
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  13:00 น.-16:00 น.
 บรรยายธรรม

  02:00 น.-16:30 น.
 คัดกรองทารกแรกเกิด newborn

02
03
  08:00 น.-16:00 น.
 การเขียนแบบประเมินค่างานวิชาชีพ

04
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการอยุรศาสตร์ประจำปี 2566

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการอยุรศาสตร์ประจำปี 2566

  08:30 น.-16:30 น.
 สอน Echo แพทย์ พยาบาลและผู้สนใจ

05
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการอยุรศาสตร์ประจำปี 2566

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการอยุรศาสตร์ประจำปี 2566

  08:00 น.-16:00 น.
 CHRO เขต 10

06
  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง

  08:00 น.-16:00 น.
 การจัดการผลลัพทธ์ทางการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 CHRO เขต 10

07
  08:00 น.-16:00 น.
 พัฒนาผู้นำทางการพยาบาล

08
  08:00 น.-16:00 น.
 พัฒนาผู้นำทางการพยาบาล

09
10
11
  08:00 น.-16:30 น.
 การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล Nursin

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุม residency

12
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอโครงการ CNPG

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมทีม ert โรงพยาบาล

13
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอโครงการ CNPG

  08:00 น.-16:00 น.
 การอบรมฟื้นฟูทักษะการให้คำปรึกษา

14
  08:00 น.-16:30 น.
 การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล Nursin

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยกระดูกเบ

15
  08:00 น.-16:30 น.
 แถลงข่าว TAVI

  08:00 น.-16:00 น.
 การอบรมฟื้นฟูทักษะการให้คำปรึกษา

  08:00 น.-16:00 น.
 conference TAVI

16
17
18
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

20
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

21
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  12:00 น.-13:30 น.
 ประชุมวิชาการ

22
  08:00 น.-16:00 น.
 วันมหิดล

  08:00 น.-16:30 น.
 อบรมข้าราชการที่ดี

  11:00 น.-16:30 น.
 มุทิตาจิต ER

23
24
25
  08:00 น.-16:00 น.
 รับใบประกาศวิสัญญี

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเจรจาไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉิมโอวาท กลุ่มภารกิจด้านการพยาบา

  08:00 น.-16:00 น.
  ประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

  08:30 น.-16:30 น.
 จัดงานเกษียณข้าราชการ

28
  08:30 น.-16:30 น.
 จัดงานเกษียณข้าราชการ

29
  08:30 น.-16:30 น.
 จัดงานเกษียณข้าราชการ

30
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973