เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
9    2564
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

02
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

03
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

04
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

05
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

06
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

07
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

08
  08:00 น.-16:00 น.
 พัฒนาผลงาน QC

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

09
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

10
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

11
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

12
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

13
  13:00 น.-16:00 น.
 ประเมินสถานพยาบาลผ่าตัดวันเดียวกลับ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

14
  08:00 น.-16:00 น.
 service plan

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

15
  08:00 น.-16:00 น.
  service plan

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

16
  08:00 น.-16:00 น.
 กระบวนการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

17
  08:33 น.-08:39 น.
 ประชุมสามัญสวัสดิการ

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุกรรมประจำ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

18
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

20
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ

21
  13:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศเวรตรวจการ

22
  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม EBP ครั้งที่ 2

23
  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม EBP ครั้งที่ 2

24
  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 Office Neurology

  08:00 น.-16:00 น.
 นิเทศทางการพยาบาล

25
  08:00 น.-00:00 น.
 ประชุมสัญจรtavi

262728293031

การจองล่าสุด

  21 ธันวาคม 2564
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
ปฐมนิเทศเวรตรวจการ

  25 ธันวาคม 2564
08:00:00 น. - 00:00:00 น.
ประชุมสัญจรtavi

  24 ธันวาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
นิเทศทางการพยาบาล

  14 มกราคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพยาบาลผู้ป่วยโรคตหลอดเลือดสมอง

  13 มกราคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพยาบาลผู้ป่วยโรคตหลอดเลือดสมอง

  12 มกราคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพยาบาลผู้ป่วยโรคตหลอดเลือดสมอง

  24 ธันวาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
Office Neurology

  23 ธันวาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
Office Neurology

  22 ธันวาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
Office Neurology

  24 พฤศจิกายน 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ลดความดันลบ


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973