เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
22    2564
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
0102
030405
06
  08:00 น.-16:00 น.
 กำหนดปัจจัยสำรวจการเป็นองค์กรแห่งกา

  08:00 น.-16:00 น.
  งานคล้ายวันเกิดรพ.

07
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาประกันสังคม

08
  08:00 น.-16:00 น.
  งานคล้ายวันเกิดรพ.

09
  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลยุ

10
  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลยุ

11
  08:00 น.-16:00 น.
 3 P for All

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการเอดส์โรงพยาบาล

12
  08:00 น.-16:00 น.
 3 P for All

  08:00 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ราชธานี

  13:00 น.-16:00 น.
 oparative

  13:00 น.-16:00 น.
 oparative

13
  08:00 น.-16:00 น.
  ประชุมวิชาการประจำปี

14
  13:00 น.-16:00 น.
 การเตรียมความพร้อมรับโควิด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการประจำปี

15
  08:00 น.-09:00 น.
 แนวทางการระงับความรู้สึกผู้ป่วย COV

  13:00 น.-16:00 น.
 การเตรียมความพร้อมรับโควิด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการประจำปี

16
  08:00 น.-16:00 น.
 6 day intensive course

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลยุ

17
  08:00 น.-16:00 น.
 6 day intensive course

18
  08:00 น.-17:00 น.
 ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ให้ความรู้ประชาชน โรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ให้ความรู้ประชาชน โรคข้อกระดูก

  08:00 น.-17:00 น.
 ให้ความรู้ประชาชน โรคข้อกระดูก

  08:00 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ราชธานี

19
  13:00 น.-16:00 น.
 oparative

20
  08:00 น.-17:00 น.
 ประชุม EBP

21
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียน

  08:00 น.-17:00 น.
 การนำเสนอความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 การเขียนงานวิจัย

22
  13:00 น.-16:00 น.
 การพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง

23
24
25
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้ตรวจมาเยี่ยมสำรวจ

26
  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมPPHN

27
  08:00 น.-17:00 น.
 การสอนทำ QC

28
  08:00 น.-17:00 น.
 การสอนทำ QC

29
  08:00 น.-16:00 น.
 mm conference เขต10

30
  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลยุ

31
  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลยุ

การจองล่าสุด

  19 กุมภาพันธ์ 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมสอนทำcqi

  18 กุมภาพันธ์ 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมสอนทำcqi

  08 เมษายน 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมEBP

  07 เมษายน 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมEBP

  29 มกราคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
mm conference เขต10

  22 ตุลาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมออมทรัพย์

  21 ตุลาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมออมทรัพย์

  20 ตุลาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมออมทรัพย์

  20 กุมภาพันธ์ 564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุม EBP

  25 มกราคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ผู้ตรวจมาเยี่ยมสำรวจ


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973