เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
6    2566
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวปฏิต

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

02
  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนววปฏิ

  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมมอบความสุขให้เจ้าหน้าที่

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

03
  08:00 น.-16:00 น.
 เตรียมห้องสำหรับการมอบเครื่องมือแพท

  13:00 น.-16:00 น.
 ชมรมจริธรรม

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินจิตวิทยา บุคลากรเข้าใหม่

04
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

05
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

06
  08:00 น.-16:00 น.
 การมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

07
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัน ม.ราชธา

08
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

09
  08:00 น.-16:00 น.
 PCP การใช้สารทึบรังสี

10
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

11
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

12
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

13
  08:00 น.-16:00 น.
 การจัดการความเสี่ยง

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

14
  08:00 น.-16:00 น.
 การจัดการความเสี่ยง

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

15
  08:00 น.-16:00 น.
 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบ

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

16
  08:00 น.-16:00 น.
 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินการให้บริการทางการแพทย์

17
  08:00 น.-16:30 น.
 หลักเกณฑ์การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อส

  08:00 น.-16:00 น.
 หลักเกณฑ์การจัดทำผลงานวิชาการ

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

18
  08:00 น.-16:00 น.
 เปิดเรียนบริหารทางการพยาบาลยุคใหม่

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

19
  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

20
  08:00 น.-16:00 น.
 การจัดการความเสี่ยง

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

21
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

  08:00 น.-16:00 น.
 เลี้ยงพระ

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

22
  08:00 น.-17:00 น.
 การพัฒนาผลงานคุณภาพ CQI

  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาความรู้ทักษะเจ้าหน้าที่

  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินODS&MIS

23
  08:01 น.-16:00 น.
 การดูแลผู้บาดเจ็บหลายระบบ

  08:00 น.-17:00 น.
 การพัฒนาผลงานคุณภาพ CQI

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

24
  08:01 น.-16:00 น.
 การดูแลผู้บาดเจ็บหลายระบบ

  08:00 น.-16:00 น.
 โภชนบำบัด

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

25
  08:00 น.-16:00 น.
  อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคใ

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

26
  08:00 น.-16:00 น.
  อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคใ

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการศัลยศาตร์หลอดเลือดและศ

  08:00 น.-16:00 น.
  ประชุมวิชาการศัลยศาตร์หลอดเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

28
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการศัลยศาตร์หลอดเลือดและศ

  08:00 น.-16:00 น.
  ประชุมวิชาการศัลยศาตร์หลอดเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

การจองล่าสุด

  05 เมษายน 2566
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

  04 เมษายน 2566
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

  07 มีนาคม 2566
13:00:00 น. - 13:00:00 น.
บรรยายธรรม

  01 กันยายน 2566
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
บรรยายธรรม

  11 สิงหาคม 2566
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
บรรยายธรรม

  02 มิถุนายน 2566
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
บรรยายธรรม

  03 พฤษภาคม 2566
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
บรรยายธรรม

  07 มีนาคม 2566
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
การประกันคุณภาพการพยาบาล

  06 มีนาคม 2566
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
บรรยายธรรม

  07 เมษายน 2566
14:00:00 น. - 16:00:00 น.
บรรยายธรรม


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973