เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
26    2565
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:00 น.-16:00 น.
 ประขุมวิชาการปอดอักเสบเขค10

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

02
  08:00 น.-16:00 น.
 happy money

  08:00 น.-16:17 น.
 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

03
  08:00 น.-16:17 น.
 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

04
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

05
  08:00 น.-16:00 น.
 การสร้างแรงจูงใจเสริมพลังบวก

  08:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรเฉพาะทางสาขาผู้ป่วยผ่าตัด

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

06
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นพกส.ตน.น

  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอผลงานเขตสุขภาพที่ 10

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

07
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นพกส.ตน.น

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

08
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นพกส.ตน.น

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมผู้รับผิดชอบประกันสังคมเขตสุข

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

09
  08:00 น.-16:00 น.
 การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้บริการที่เป็นมิตรในยุคการระบา

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

10
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

11
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

12
  08:00 น.-12:00 น.
 มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนวิสัญีพยา

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

13
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาศักยภาพการดูแลประคอง

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาศักยภาพการดูแลประคอง

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

14
  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินจิตวิทยาลจช.พกส.

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

15
  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมคณะกรรมการDSC:HIV/STI

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

16
  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมDUE

  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินจิตวิทยาลจช.พกส.

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

17
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

18
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

19
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอQC

  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอQC

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

20
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 งานเปิดห้องปฏิบัติการ LAB AUTOMATIO

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

21
  08:00 น.-16:00 น.
 การเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏ

  08:00 น.-16:03 น.
 การเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏ

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

22
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

  08:00 น.-16:00 น.
 วันปิยะมหาราช

23
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

  08:00 น.-16:00 น.
 วันปิยะมหาราช

24
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

25
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมสรุปการกฃดำเนินงานองค์กรแห่งต

  08:00 น.-00:00 น.
 ปฐมนิเทศนักเรียนเฉพาะทาง ม.อุบล และ

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉิมโอวาทกลุ่มการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 งานเลี้ยงเกษียณ ของpct สูติกรรม

  08:00 น.-16:00 น.
 งานเลี้ยงเกษียณ ของpct สูติกรรม

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

28
  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉิมโอวาทกลุ่มการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

  08:00 น.-16:59 น.
  งานเกษียณอายุราชการ

29
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

  08:00 น.-16:00 น.
 งานเกษียณอายุราชการ

30
  08:00 น.-16:00 น.
 training computer

  08:00 น.-16:00 น.
 งานเกษียณอายุราชการ

การจองล่าสุด

  26 กันยายน 2565
08:00:00 น. - 00:00:00 น.
ปฐมนิเทศนักเรียนเฉพาะทาง ม.อุบล และห้องผ่าตัด

  05 ตุลาคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
Work Shop : ทบทวนการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ Clinical tracer และค้นหาความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ trigger tool

  27 กันยายน 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
งานเลี้ยงเกษียณ ของpct สูติกรรม

  27 กันยายน 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
งานเลี้ยงเกษียณ ของpct สูติกรรม

  23 พฤศจิกายน 2565
08:00:00 น. - 04:00:00 น.
ประชุมconferrence นักเรียนเฉพาะทางห้องผ่าตัด

  22 พฤศจิกายน 2565
08:00:00 น. - 04:00:00 น.
ประชุมconferrence นักเรียนเฉพาะทางห้องผ่าตัด

  23 พฤศจิกายน 2565
08:00:00 น. - 04:00:00 น.
ประชุมconferrence นักเรียนเฉพาะทางห้องผ่าตัด

  22 พฤศจิกายน 2565
08:00:00 น. - 04:00:00 น.
ประชุมconferrence นักเรียนเฉพาะทางห้องผ่าตัด

  18 ตุลาคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
Work Shop : ทบทวนการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ Clinical tracer และค้นหาความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ trigger tool

  17 ตุลาคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
Work Shop : ทบทวนการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ Clinical tracer และค้นหาความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ trigger tool


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973