เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
17    2565
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงา

02
  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

03
  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

04
  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

05
  08:00 น.-16:00 น.
 flow HIS

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

06
  08:00 น.-16:00 น.
 flow HIS

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

07
  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

08
  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

09
  08:00 น.-15:00 น.
 ทบทวนผู้ป่วยโควิคเสียชีวิต

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

10
  08:00 น.-16:00 น.
 จัดงานและประชุมวันพยาบาลสากล

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

11
  08:00 น.-16:00 น.
 จัดงานและประชุมวันพยาบาลสากล

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

12
  08:00 น.-12:00 น.
 จัดงานและประชุมวันพยาบาลสากล

  08:00 น.-16:00 น.
 จัดงานและประชุมวันพยาบาลสากล

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

13
  08:00 น.-16:00 น.
 จัดงานและประชุมวันพยาบาลสากล

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

14
  08:00 น.-16:00 น.
 จัดงานและประชุมวันพยาบาลสากล

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

15
  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

16
  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

17
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

18
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counseling

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counseling

20
  08:00 น.-16:00 น.
 เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counseling

21
  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

22
  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

23
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

24
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

25
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอผลงาน QC

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counseling

26
  08:00 น.-17:00 น.
 นำเสนอผลงาน QC

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counseling

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉินนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษ

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counseling

28
29
30
  08:00 น.-16:00 น.
 EBP

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

31
  08:00 น.-16:00 น.
 EBP

  08:00 น.-16:00 น.
  training user computer

การจองล่าสุด

  21 มิถุนายน 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้เครื่องมือแพทย์

  20 มิถุนายน 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้เครื่องมือแพทย์

  19 สิงหาคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Orthopidic Update

  18 สิงหาคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Orthopidic Update

  22 กรกฎาคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10

  29 มิถุนายน 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพัฒนาคุณภาพ ortho

  06 กันยายน 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
นำเสนอผลงานเขตสุขภาพที่ 10

  23 สิงหาคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
death case conference สูติ-เด็ก

  27 กรกฎาคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
service plan เขต10

  26 กรกฎาคม 2565
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
service plan เขต10


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973