เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
8    2566
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ จังหวัดอ

  07:30 น.-16:00 น.
 งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน

  07:30 น.-16:00 น.
 งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน

02
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ จังหวัดอ

  08:00 น.-16:00 น.
 การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

03
04050607
08
  08:00 น.-16:00 น.
 surveillance

  08:00 น.-16:00 น.
 serviilance

09
  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินจิตวิทยา บุคลากรเข้าใหม่

  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาบุคลากรเพื่อผู้ป่วยบาดเจ็บก

10
11
12
  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินผลลัพทธ์ทางการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินสถานบริการ EMS เขต10

13
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมบริจาคโลหิตวันผู้บริจาคโลหิต

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมแลกเปลี่ยนรพ.ประกันสังคม

  08:00 น.-10:00 น.
 รับมอบรับบริจาค 60 เครื่อง

14
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมบริจาคโลหิตวันผู้บริจาคโลหิต

  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินจิตวิทยาบุคลากร

15
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการรักษ

16
  08:00 น.-16:00 น.
 เบาหวานสัญจร

17
  08:30 น.-16:30 น.
 PALS อบรมช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก

18
  08:30 น.-16:30 น.
 PALS อบรมช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก

19
  08:00 น.-16:00 น.
 การส่งเสริมการเกิดคุณภาพ แพทย์ พยาบ

  08:00 น.-16:00 น.
 การส่งเสริมการเกิดคุณภาพ แพทย์ พยาบ

20
  08:00 น.-16:00 น.
 การส่งเสริมการเกิดคุณภาพ แพทย์ พยาบ

  08:00 น.-16:00 น.
 การส่งเสริมการเกิดคุณภาพ แพทย์ พยาบ

  08:00 น.-16:00 น.
 การประกันคุณภาพการพยาบาล

21
  08:00 น.-16:00 น.
 การประกันคุณภาพการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 การประกันคุณภาพการพยาบาล

22
  08:00 น.-16:30 น.
 การประกันคุณภาพการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 การส่งเสริมการเกิดคุณภาพ แพทย์ พยาบ

  08:00 น.-16:00 น.
 การประกันคุณภาพการพยาบาล

23
  08:00 น.-16:00 น.
 การประกันคุณภาพการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 การประกันคุณภาพการพยาบาล

24
25
26
  08:00 น.-16:00 น.
 การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

  08:00 น.-16:00 น.
 การนำเสนอผลงานคุณภาพ QC

27
  08:00 น.-16:00 น.
 นำแนวทางเฉพาะโรคสู่การปฏิบัติ

  08:00 น.-16:00 น.
 ESB รุ่นที่ 3

  08:30 น.-16:30 น.
 การประชุมการให้ความรู้ การใช้เครื่อ

28
  08:00 น.-16:00 น.
 นำแนวทางเฉพาะโรคสู่การปฏิบัติ

  08:00 น.-16:00 น.
 ESB รุ่นที่ 4

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counselling

29
  08:00 น.-16:00 น.
 การนำเสนอผลงานคุณภาพ QC

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counselling

30
  08:00 น.-16:00 น.
 Dir กับการพัฒนาเด็ก

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counselling

การจองล่าสุด

  13 มิถุนายน 2566
08:00:00 น. - 10:00:00 น.
รับมอบรับบริจาค 60 เครื่อง

  27 มิถุนายน 2566
08:30:00 น. - 16:30:00 น.
การประชุมการให้ความรู้ การใช้เครื่องช่วยหายใจในการดูแลผู้ป่วย ICU

  12 มิถุนายน 2566
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประเมินสถานบริการ EMS เขต10

  16 สิงหาคม 2566
11:00:00 น. - 14:00:00 น.
ประชุมวิชาการโรคติดเชื้อ

  12 กรกฎาคม 2566
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ผลลัพธ์ทางการพยาบาล

  11 กรกฎาคม 2566
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ผลลัพธ์ทางการพยาบาล

  18 มิถุนายน 2566
08:30:00 น. - 16:30:00 น.
PALS อบรมช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก

  17 มิถุนายน 2566
08:30:00 น. - 16:30:00 น.
PALS อบรมช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก

  12 มิถุนายน 2566
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประเมินผลลัพทธ์ทางการพยาบาล

  06 กันยายน 2566
08:00:00 น. - 16:30:00 น.
ประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973