เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
21    2564
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
0102
03
  08:00 น.-16:00 น.
 ฉีดวัคซันโควิด

04
05
06
  08:00 น.-17:00 น.
 การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมฉีดวัคซีน

  08:00 น.-16:00 น.
 การทำหัตถการที่สำคัญในโรงพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 การทำหัตถการที่สำคัญในโรงพยาบาล

07
  08:00 น.-17:00 น.
 การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมtele med

  08:00 น.-16:00 น.
 การทำหัตถการที่สำคัญในโรงพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 การทำหัตถการที่สำคัญในโรงพยาบาล

08
  08:00 น.-17:00 น.
 การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมtele med

  08:00 น.-16:00 น.
 การพยาบาลโรคผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

09
  08:00 น.-17:00 น.
 การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อ

  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นพกส ตำแห

  08:00 น.-16:00 น.
 การพยาบาลโรคผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

10
  13:00 น.-16:00 น.
 exit conference การทำ IS

  08:00 น.-17:00 น.
  exit conference การทำ IS

  08:00 น.-16:00 น.
  ประชุมสรุปงานกรรมการอวช

11
12
13
  08:00 น.-12:00 น.
 รับใบประกาศนียบัตร นักเรียนวิสัญญีพ

14
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นพกส.ตน.

  08:00 น.-16:00 น.
 สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช

15
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช

  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมพัฒนาคุณภาพโปรแกรมstock

16
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช

  08:00 น.-16:00 น.
 วันแห่งความปลอดภัยโลก

17
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช

  13:00 น.-16:00 น.
 งานมุทิตาจิตopd

  08:00 น.-16:00 น.
  วันแห่งความปลอดภัยโลก

18
19
20
  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหิดล

21
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอ

  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหิดล

22
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอ

  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหิดล

23
  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหิดล

24
  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหิดล

25
  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหิดล

26
  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหิดล

27
  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหิดล

28
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม

  08:00 น.-16:00 น.
 งานเกษียน

29
  08:00 น.-16:00 น.
 งานเกษียน

30
  08:00 น.-16:00 น.
 งานเกษียน

การจองล่าสุด

  28 กันยายน 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม

  15 ตุลาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ

  14 ตุลาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ

  13 ตุลาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ

  12 ตุลาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ

  11 ตุลาคม 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ

  17 กันยายน 2564
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
งานมุทิตาจิตopd

  08 กันยายน 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมtele med

  07 กันยายน 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมtele med

  14 กันยายน 2564
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
สอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นพกส.ตน. พนักงานช่วยเหลือคนไข้


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973